Veelgestelde vragen

Waarom heeft Dura Vermeer het initiatief genomen tot het project ‘Ohé en Laak’?

Waterbestendig bouwen past in de visie die Dura Vermeer heeft op de waterproblematiek in ons land en heeft hiermee ook ervaring. Recreatiepark Maasterp in Ohé en Laak is onderdeel van één van de gebieden die door het ministerie van VROM is aangewezen om hiermee te experimenteren. Het is een zogenoemde EMAB-locatie, Experimenteren Met Aangepast Bouwen.

 

Wat is bijzonder aan een EMAB-locatie?

Dit zijn gebieden die eind 2005 door het ministerie VROM zijn aangewezen om te experimenteren met aangepast bouwen in buitendijks rivierbed. Dit houdt in dat op deze plek waterbestendig moet worden gebouwd waarbij de woningen de natuurlijke doorstroming van de rivier en eventuele toekomstige riviermaatregelen niet mogen belemmeren. De Maasvilla’s Ohé en Laak voldoen aan deze eisen.

 

Waarom heeft het zo lang geduurd dat deze EMAB-locatie tot ontwikkeling is gekomen?

Vanwege overstromingen langs de Maas in 1995 is in 1997 de beleidslijn Ruimte voor de Rivier opgesteld. Deze beleidslijn legt bouwactiviteiten in het rivierbed sterk aan banden. Inmiddels is deze zienswijze veranderd en wordt ontwikkeling toegestaan mits ze de doorstroming van de rivier nu en in de toekomst niet belemmeren, zelfs maatregelen worden genomen om winst te behalen in de doorstroming en voldaan wordt aan veiligheidseisen. Naast EMAB is nu de Beleidslijn grote rivieren vigerend beleid. Doordat nu weer onder voorwaarden in het rivierbed mag worden gebouwd, vergde de ontwikkeling de nodige extra afstemming en tijd.

 

Is Dura Vermeer betrokken bij nog meer EMAB-locaties?

Ohé en Laak is momenteel de enige.

 

Zijn er nog meer EMAB-locaties die binnenkort worden bebouwd?

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande op meerdere EMAB locaties. Duravermeer is hier niet bij betrokken. Ohé en Laak is wel een project dat voorop loopt in de ontwikkeling en is het eerste project waar nu gebouwd wordt..

 

Welke vergunning moesten worden aangevraagd om dit plan mogelijk te maken?

Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken, COBO-Maas advies, Keur vergunning Waterschap en alle ruimtelijke procedures met daarbij behorende vergunningen.

 

Is het voor Dura Vermeer de eerste keer?

Nee, Ohé en Laak wordt ons vijfde project met ‘Bouwen op Water’. Eerdere projecten zijn drijvende en amfibische woningen Maasbommel, de drijvende kas in Naaldwijk, drijvend paviljoen in Rotterdam en een drijvend vogeleiland op de Maasvlakte in Rotterdam.

 

Wat is het grote verschil met de drijvende en amfibische woningen in Maasbommel?

Het ontwerp van de woningen is anders. In Ohé en Laak wordt in het betonnen drijflichaam gewoond, terwijl in Maasbommel het drijflichaam wordt gebruikt als berging. De woningen in Ohé en Laak liggen ook veel dieper in de plas. Het hoogteverschil in Maasbommel is maximaal 2 meter. In Ohé en Laak is het hoogteverschil elk jaar minimaal 2 meter en in extrema tot 8 meter. Hierbij komen de amfibische woningen los van de funderingen.

 

Wat zijn de overeenkomsten met Maasbommel?

Het principe van de drijvende woningen is hetzelfde: het drijflichaam en houtskeletbouw.

 

Waaruit bestaat een drijvende woning?

De betonnen constructie van de Maasvilla is 60 m2. De woning bestaat uit twee verdiepingen plus een balkon van 10 m2. In de betonnen bak zijn 3 slaapkamers en 2 badkamers gesitueerd. Op de etage hierboven is de woonkamer en keuken plus aangrenzend het balkon.

 

Waarom bouwen jullie in fases en niet alle 32 woningen in één keer?

Woningen moeten op de oever worden gebouwd. Zodat aanvoer bouwmaterialen op een normale manier kan gebeuren.

Wat betreft de aanwezige ruimte is het niet mogelijk alle woningen in een keer te bouwen. Verder is de bouw gekoppeld aan de verkoop.

 

Hoe lang duurt het voordat een woning is gebouwd?

Ca 8 maanden.

 

Ondervind de buurt hinder van jullie bouwwerkzaamheden.

Nauwelijks. Als de bouw gebeurt in de wintertijd dan is er nauwelijks bedrijvigheid op de jachthaven.

 

Hoe ziet de techniek van drijven en amfibisch bouwen eruit?

Om de amfibische woningen mee te kunnen laten bewegen met het waterpeil zijn de woningen gefundeerd op betonnen drijflichamen met een koppelconstructie aan meerpalen. Bij een lage waterstand rusten de woningen op een paalfundering. De opbouw bestaat uit een houtskelet om de woning zo licht mogelijk te houden. Om te voorkomen dat de woningen kunnen wegdrijven, zijn deze op dusdanige verankerd aan flexibele meerpalen waarmee deining kan worden opgevangen. De drijvende woningen drijven permanent. De amfibische woningen gaan pas bij hoog water drijven en staan bij laag water op een paalfundering

 

De betonnen drijflichamen. Worden deze op locatie gebouwd of komen deze uit de fabriek?

Worden op locatie gebouwd.

 

Hoe groot is de kans dat er bij Ohé en Laak sprake is van wateroverlast waardoor de amfibische woningen gaan drijven.

In Ohé en Laak is het hoogteverschil elk jaar minimaal 2 meter en in extrema tot 8 meter. Hierbij komen de amfibische woningen los van de fundering. Dit kan meerdere malen per jaar zijn.

 

Waarom hebben jullie gekozen voor betonnen drijflichamen en niet voor een product als Flexbase (piepschuim en beton) dat jullie zelf hebben ontwikkeld?

Vanwege de gewenste onderkeldering van de woning waarin de slaapkamers en badkamers zijn gesitueerd. Tevens is de bouw van een woning op flexbase een volstrekt ander concept.

Bij solitair drijvende woningen is het toepassen van een botonbak goedkoper.

 

Hoe zit het met aansluitingen als riolering, elektriciteit etc?

Alle aansluitingen met de oever, zoals elektra, kabel, telefoon, riolering en andere infrastructuur zijn flexibel uitgevoerd om grote niveauverschillen van het water te kunnen opvangen. Het kabelwerk ligt gebundeld op een rol die de kabels automatisch af- en oprolt. Verder is iedere woning uitgevoerd met een eigen rioolgemaaltje, zodat het rioolwater ook bij hoogwater nog kan worden afgevoerd.

 

Tot welk waterpeil kunnen deze zogenaamde Maasvilla’s stijgen?

De woningen kunnen een verschil in waterpeil tot 8 meter eenvoudig opvangen.

 

Hoe wordt de veiligheid van de bewoners gegarandeerd?

Bewoners krijgen een bewonershandleiding en protocollen van de beheerder.

 

Hebben jullie al meegemaakt dat de woningen bijvoorbeeld in Maasbommel zijn gaan stijgen?

Jazeker, dit is vorige jaar met de extreme wateroverlast geweest.

 

Hoe ziet de opbouw/architectuur eruit?

Voor de opbouw is gekozen voor een constructie in houtskeletbouw om gewicht te besparen.

Veelgestelde vragen

Bereikbaarheid

^ Naar boven